CP Five Star - Vườn Đào
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

CP Five Star - Vườn Đào

84 Vườn Đào, P. Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0