Hoi An Roastery - Lê Lợi
Café/Dessert -Chi nhánh

Hoi An Roastery - Lê Lợi

47 Lê Lợi, P. Minh An, Tp. Hội An, Quảng Nam
07:00 - 22:00
27,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0