Cô Liễu - Cao Lầu & Mì Quảng
Quán ăn

Cô Liễu - Cao Lầu & Mì Quảng

3 Trần Cao Vân, Tp. Hội An, Quảng Nam
8đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee