Borina Coffee
Café/Dessert

Borina Coffee

121 Lý Thường Kiệt, P. Lý Thường Kiệt, Tp. Hội An, Quảng Nam
10+đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 22:00
20,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0