TikTok Tea
Café/Dessert

TikTok Tea

216 Bùi Thị Xuân, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+đánh giá trên ShopeeFood
09:00 - 21:00
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0