Sữa Gạo - Milk & Milk Tea
Café/Dessert

Sữa Gạo - Milk & Milk Tea

13 Nguyễn Văn Trỗi, P. 2, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 20,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0