Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000 - Hoàng Diệu
Quán ăn -Chi nhánh

Panda BBQ - Xiên Nướng Đồng Giá 5000 - Hoàng Diệu

7 Hoàng Diệu, P. 5, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
8,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0