Nem Nướng Út Huệ - Chi Lăng
Quán ăn

Nem Nướng Út Huệ - Chi Lăng

40 Chi Lăng, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
10+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0