Maybe Blue Cafe
Café/Dessert

Maybe Blue Cafe

5 Lê Hồng Phong, P. 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
20,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0