Cheng An Dimsum - Phạm Ngọc Thạch
Nhà hàng

Cheng An Dimsum - Phạm Ngọc Thạch

72 Phạm Ngọc Thạch, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
100+đánh giá trên ShopeeFood
17,000 - 520,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0