Zen Coffee Nha Trang
Café/Dessert

Zen Coffee Nha Trang

1204 Đường 23 Tháng 10, P. Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
06:00 - 21:00
15,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0