Tymy - Trà Sữa & Ăn Vặt
Café/Dessert

Tymy - Trà Sữa & Ăn Vặt

117E Lý Nam Đế, P. Phước Long, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0