Trà Sữa & Ăn Vặt - Ngọc Hiệp
Ăn vặt/vỉa hè

Trà Sữa & Ăn Vặt - Ngọc Hiệp

87 Ngọc Hiệp, P. Ngọc Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
15,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0