Tous Les Temps - Yersin
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Tous Les Temps - Yersin

46 Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
999+đánh giá trên ShopeeFood
19,000 - 55,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0