Tôm & Tép Coffee
Café/Dessert

Tôm & Tép Coffee

125 Mai Xuân Thưởng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
1đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
12,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0