Tiệm Cà Phê Ligô
Café/Dessert

Tiệm Cà Phê Ligô

44 Cầu Bè, P. Vĩnh Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
25,000 - 45,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0