Vĩnh Thành Bakery - Thống Nhất
Tiệm bánh -Chi nhánh

Vĩnh Thành Bakery - Thống Nhất

322 Thống Nhất, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:00
5,000 - 200,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0