Thềm Xưa Cà Phê
Café/Dessert

Thềm Xưa Cà Phê

Đường 23 Tháng 10, P. Vĩnh Hiệp, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
06:00 - 22:00
12,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0