Ngói BBQ - Thống Nhất
Quán ăn

Ngói BBQ - Thống Nhất

225 Thống Nhất , Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10:00 - 22:00
50,000 - 200,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0