MissBamboo - Coffee & Tea - Trần Phú
Café/Dessert

MissBamboo - Coffee & Tea - Trần Phú

86 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
07:00 - 21:00
20,000 - 100,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0