Đặc Sản & Hải Sản Khô Nha Trang - Chợ Đêm Yến Sào
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Đặc Sản & Hải Sản Khô Nha Trang - Chợ Đêm Yến Sào

Chợ Đêm Yến Sào, 46 Trần Phú, P. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
10,000 - 1,000,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0