Chè Số 4 - Quang Trung
Quán ăn

Chè Số 4 - Quang Trung

4 Quang Trung, P. Vạn Thạnh, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
50+đánh giá trên ShopeeFood
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0