Bún Cá Lá Năm Ngư - Đặng Tất
Quán ăn

Bún Cá Lá Năm Ngư - Đặng Tất

1 Đặng Tất, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
20,000 - 40,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0