Bonita Cafe
Café/Dessert

Bonita Cafe

Thôn Như Xuân, Xã Vĩnh Phương, P. Vĩnh Phương, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
25,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0