An Cafe - Nguyễn Trung Trực
Café/Dessert -Chi nhánh

An Cafe - Nguyễn Trung Trực

24 Nguyễn Trung Trực, P. Tân Lập, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà
20,000 - 90,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0