Moon's Coffee & Milk Tea
Café/Dessert

Moon's Coffee & Milk Tea

Cuối Đường Phạm Văn Đồng (Giao Với Tỉnh Lộ 10), X. Phú Thượng, Phú Vang, Huế
10+đánh giá trên ShopeeFood
08:30 - 21:00
10,000 - 30,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0