Kem Tươi Anh Đào
Café/Dessert

Kem Tươi Anh Đào

19 Trần Nguyên Đán, P. Thuận Hoà, Tp. Huế, Huế
8,000 - 15,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0