Cafe Family
Café/Dessert

Cafe Family

Lô B48 KĐT Mới Đông Nam Thủy An, (Sau Lưng Hãng xe Mitsubishi), Tp. Huế, Huế
12,000 - 28,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0