Piaggio Coffee - Trần Thành Ngọ
Café/Dessert

Piaggio Coffee - Trần Thành Ngọ

338 - 340 - 342 Phan Đăng Lưu, P. Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng
5đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Quét mã để đặt món
trên app Shopee