Piaggio Coffee - Trần Thành Ngọ
Café/Dessert

Piaggio Coffee - Trần Thành Ngọ

338 - 340 - 342 Phan Đăng Lưu, P. Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Hải Phòng
4đánh giá trên ShopeeFood
07:00 - 20:30
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0