Đá Bào Siro Mix
Ăn vặt/vỉa hè

Đá Bào Siro Mix

423 Cát Bi, Quận Hải An, Hải Phòng
08:30 - 17:00
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0