Bánh Đa Cua - 45 Cát Bi
Quán ăn

Bánh Đa Cua - 45 Cát Bi

45 Cát Bi, P. Hải An, Quận Hải An, Hải Phòng
10,000 - 20,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0