Vua Vịt Trời - Giải Phóng
Quán ăn

Vua Vịt Trời - Giải Phóng

214 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội
80,000 - 500,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0