Trang Juice - Sinh Tố & Nước Ép
Café/Dessert

Trang Juice - Sinh Tố & Nước Ép

2 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội
100+đánh giá trên ShopeeFood
06:00 - 22:30
25,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0