Trà Sữa Mixue - Linh Đàm
Yêu thích
Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Mixue - Linh Đàm

Ki Ốt 22 HH1C Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
15,000 - 25,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0