Café/Dessert -Chi nhánh

Trà Sữa Bobapop - Hàng Lược

61 Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội
999+đánh giá trên ShopeeFood
23,000 - 48,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0