Serein Cafe & Lounge
Café/Dessert

Serein Cafe & Lounge

16 Tập Thể Ga Long Biên, Trần Nhật Duật, P. Đồng Xuân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
09:00 - 22:00
35,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0