Sạch Cafe - Đội Cấn
Café/Dessert

Sạch Cafe - Đội Cấn

218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
08:00 - 22:00
15,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0