Mimo Coffee
Café/Dessert

Mimo Coffee

Lô A6 - A7 Nhà A3 Mỹ Đình 1, Hàm Nghi, Nam Từ Liêm, Hà Nội
30,000 - 50,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0