Kitchen Kasuga - Ẩm Thực Nhật Bản - Kim Mã Thượng
Nhà hàng

Kitchen Kasuga - Ẩm Thực Nhật Bản - Kim Mã Thượng

14 - 16 Kim Mã Thượng, Ba Đình, Hà Nội
0 - 0
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0