Kichi-Kichi Tăng Bạt Hổ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Kichi-Kichi Tăng Bạt Hổ

Kichi-Kichi Tăng Bạt Hổ, 1A Tăng Bạt Hổ, P. Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
3đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0