Kichi-Kichi 12C Láng Hạ
Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Kichi-Kichi 12C Láng Hạ

12C Láng Hạ, P. Thành Công, Ba Đình, Hà Nội
1đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 300,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0