Huyền Linh - Kem & Trà Sữa - Mai Dịch
Café/Dessert -Chi nhánh

Huyền Linh - Kem & Trà Sữa - Mai Dịch

132 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
10+đánh giá trên ShopeeFood
20,000 - 55,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0