Gia Đình BB - Home Cook
Nhà hàng -Chi nhánh

Gia Đình BB - Home Cook

32 Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
50+đánh giá trên ShopeeFood
150,000 - 300,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0