Gemini Coffee - Quang Trung
Café/Dessert -Chi nhánh

Gemini Coffee - Quang Trung

2C Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
30,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0