Blue Coffee - Khuất Duy TIến
Café/Dessert

Blue Coffee - Khuất Duy TIến

19B Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội
25,000 - 40,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0