The Coffee House - Phạm Văn Thuận
Café/Dessert -Chi nhánh

The Coffee House - Phạm Văn Thuận

240 Phạm Văn Thuận, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
50+đánh giá trên ShopeeFood
30,000 - 60,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0