Cafe Trung Nguyên - Chung Cư Phú Thịnh
Café/Dessert

Cafe Trung Nguyên - Chung Cư Phú Thịnh

Khu Chung Cư Phú Thịnh, Đường B5, P. Long Bình Tân, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
10,000 - 25,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0