Shop/Cửa hàng -Chi nhánh

Bibo Mart - CMT8 - 71004

167-169 Cách Mạng Tháng Tám, P. Thanh Bình, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
7đánh giá trên ShopeeFood
08:00 - 21:30
20,000 - 500,000
Phí dịch vụ
0.0% Phí phục vụ
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0