Tiệm Ăn Bà Nà - 25 Phan Châu Trinh
Quán ăn

Tiệm Ăn Bà Nà - 25 Phan Châu Trinh

25 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
40,000 - 70,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0