Sim Cafe
Café/Dessert

Sim Cafe

89 Thanh Lương 21, P. Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
06:45 - 21:00
12,000 - 35,000
Dịch vụ bởi
ShopeeFood
Đặt theo nhóm
Đơn hàng tạo bởi
x
Nhiều người cùng đặt,
tiện lợi và nhanh hơn
Cộng
0
Nhập mã khuyến mãi ở bước hoàn tất
Tổng cộng
 0